FRE-PRO mrežica za pisoar Wave 3D mango

Izdelek

Mrežica za pisoar.


Opozorilna beseda: Pozor
H315 Povzroča draženje kože.
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H319 Povzroča hudo draženje oči.

Navodila in varnostni listi: na zahtevo na voljo pri prodajalcu.

Lastnosti izdelka

  • rok uporabe po namestitvi minimalno 30 dni
  • ne vsebuje ozonu škodljivih snovi
  • material primeren za recikliranje
  • vonj po mangu

Certifikati in varnostna opozorila

Filtrirajte izdelke

Šifra izdelka Širina Dolžina Barva
FRE/WDS345SMGF/PC 150 mm 160 mm transparent orange