Okoljska izjava skupine Heinzel

Spoštujemo okolje in naš cilj je čim bolj zmanjšati vpliv našega poslovanja na okolje. Poleg tega, da stremimo k najvišji učinkovitosti, dajemo pri vseh dejavnostih največ poudarka varovanju okolja in minimiziranju okoljskega vpliva našega poslovanja. V naših tovarnah smo v celoti vpeljali sistem obvladovanja kakovosti, ki je certificiran v skladu s standardom ISO 9001, naš standard ravnanja z okoljem pa je certificiran v skladu s standardom ISO 14001.

Zelena drevesa kot prikaz okoljskega trajnostnega pristopa

Tako Europapier kot naša globalna trgovska družba imata certifikata FSC® (FSC C017326) in PEFC™ (PEFC/06-37-03). Prepričani smo, da so ti sistemi upravljanja koristni za vse naše dejavnosti, deloma tudi zahvaljujoč temu, da so jih sprejeli vsi zaposleni v naših podjetjih. Naši zaposleni se zavedajo, da delijo odgovornost za vpliv svojega dela na okolje in vedo, kako ta vpliv učinkovito omejiti.

Politika varovanja okolja, kakovosti in varstva pri delu je sestavni del strategije celotne Skupine. Okoljska odgovornost je eden ključnih faktorjev vseh dejavnosti v skupini. Vpliv našega poslovanja na okolje poskušamo čim bolj zmanjšati. Upoštevamo načelo nenehnih izboljšav v vseh naših dejavnostih.

K tem pozitivnim rezultatom prispeva obsežen sistem izobraževanja in usposabljanja za zaposlene v naših podjetjih v vseh kategorijah dela - od operativcev preko srednjih vodstvenih delavcev do najvišjega vodstva.

Te vrednote poskušamo vcepiti ne samo v naših podjetjih, ampak tudi pri dobaviteljih surovin in storitev, ki jih naša podjetja uporabljajo. Naše stranke spodbujamo, da izkoristijo prednosti naše palete proizvodov, ki so bili narejeni kolikor je najbolj mogoče okolju prijazno. Gradimo pozitivna razmerja s širšo javnostjo ter državo, s skupnostjo in regionalnimi ustanovami kot tudi z drugimi podjetji.

Našo družbeno odgovornost do okolja smo pripravljeni dokazati z odkritostjo, neposrednim komuniciranjem in pripravljenostjo po posredovanju ustreznih podatkov o naših tovarnah, strategiji in ciljih – pa tudi s priznavanjem manjših težav. V svetu, ki je tako poln tehnologije, kot je naš dandanašnji, lahko samo neposreden ter odkrit pogovor in sodelovanje med vsemi zainteresiranimi stranmi prinese uspešno in dolgoročno sožitje.

Alfred H. Heinzel, predsednik Skupine Heinzel