Okoljska izjava skupine Heinzel

Spoštujemo okolje, zato je naš cilj čim bolj zmanjšati vpliv našega poslovanja nanj. Čeprav stremimo k najvišji učinkovitosti, pri vseh dejavnostih najbolj poudarjamo varovanje okolja in minimiziranje našega okoljskega vpliva.. V naših tovarnah smo v celoti vpeljali sistem obvladovanja kakovosti, ki je certificiran v skladu s standardom ISO 9001, naš standard ravnanja z okoljem pa je certificiran v skladu s standardom ISO 14001.

Zelena drevesa kot prikaz okoljskega trajnostnega pristopa

Tako Europapier kot naša globalna trgovska družba imata certifikata FSC® (FSC C017326) in PEFC (PEFC/06-37-03). Prepričani smo, da so ti sistemi upravljanja koristni za vse naše dejavnosti, med drugim tudi zato, ker so jih sprejeli in ponotranjili vsi zaposleni v naših podjetjih. Naši zaposleni se zavedajo, da delijo odgovornost za vpliv svojega dela na okolje, in vedo, kako ta vpliv učinkovito omejiti.

Politika varovanja okolja, kakovosti in varstva pri delu je sestavni del strategije celotne Skupine. Okoljska odgovornost je eden ključnih faktorjev vseh dejavnosti v Skupini. Vpliv našega poslovanja na okolje poskušamo kar se da zmanjšati. Upoštevamo načelo nenehnih izboljšav v vseh naših dejavnostih.

K tem pozitivnim rezultatom prispeva obsežen sistem izobraževanja in usposabljanja za zaposlene v naših podjetjih v vseh kategorijah dela - od operativcev preko srednjih vodstvenih delavcev do najvišjega vodstva.

Te vrednote poskušamo posredovati ne samo v naših podjetjih, ampak tudi pri dobaviteljih surovin in storitev, ki jih naša podjetja uporabljajo. Naše stranke spodbujamo, da izkoristijo prednosti naše palete proizvodov, ki so bili izdelani kolikor je najbolj mogoče okolju prijazno. Gradimo pozitivna razmerja s širšo javnostjo ter državo, s skupnostjo in regionalnimi ustanovami kot tudi z drugimi podjetji.

Našo družbeno odgovornost do okolja smo pripravljeni dokazati z odkritostjo, neposrednim komuniciranjem in pripravljenostjo po posredovanju ustreznih podatkov o naših tovarnah, strategiji in ciljih – pa tudi s priznavanjem manjših težav. V današnjem svetu polnem tehnologije lahko samo neposreden ter odkrit pogovor in sodelovanje med vsemi zainteresiranimi stranmi prineseta uspešno in dolgoročno sožitje.

Alfred H. Heinzel, predsednik Skupine Heinzel