Uporaba spletne strani in določbe o varstvu podatkov

Europapier je član Skupine Heinzel od novembra 2010.

Splošno

Uporaba spletnih strani podjetja Heinzel Holding GmbH, 1223 Dunaj, Wagramer Strasse 28-30, in/ali njegovih podružnic in/ali povezanih družb (vsa ta podjetja so v nadaljevanju imenovana "Heinzel"; za več informacij glej Lastniška struktura; vse te spletne strani so v nadaljevanju imenovane "spletne strani Heinzel") je dovoljena le v skladu s temi Splošnimi pogoji poslovanja ter Določbami o varstvu podatkov. Ti Splošni pogoji poslovanja ter Določbe o varstvu podatkov se lahko občasno spreminjajo, dopolnjujejo ali prilagodijo, odvisno od primera, npr. z dodatnimi pogoji za nakup proizvodov in/ali storitev. Z dostopanjem na in/ali uporabo katerekoli spletne strani Heinzel sprejemate in soglašate z vsebino in veljavnostjo vsakokratne različice teh Splošnih pogojev poslovanja in Določb o varstvu podatkov.  Poleg tega ste dolžni upoštevati veljavne zakone in druge predpise v zvezi z uporabo katerekoli spletne strani Heinzel. Če ne sprejmete ali se ne strinjate s katerokoli določbo iz Splošnih pogojev poslovanja ter Določb o varstvu podatkov, je uporaba spletnih strani Heinzel izrecno prepovedana.

Heinzel si pridržuje pravico, da Splošne pogoje poslovanja ter Določbe o varstvu podatkov in/ali druge informacije na spletnih straneh Heinzel kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni, prilagodi, dopolni, posodobi ali omeji; to velja tudi za izboljšave ali spremembe proizvodov, storitev ali podobnih stvari, opisanih na spletnih straneh Heinzel. 

Izključitev jamstva, garancije, odgovornosti ali česa podobnega

Heinzel ne prevzema nobene odgovornosti, jamstva, garancije ali česa podobnega za točnost, pravilnost, aktualnost ali popolnost informacij na spletnih straneh Heinzel; to velja tudi za vse informacije ali podobne stvari, ki jih na katerikoli spletni strani Heinzel zagotovijo tretje osebe. Heinzel ne prevzema nikakršne obveznosti za posodabljanje spletnih strani Heinzel z namenom zagotavljanja najnovejših informacij (tudi s strani tretjih oseb) oz. zagotavljanja točnosti, pravilnosti ali popolnosti objavljenih informacij (tudi s strani tretjih oseb) in ne prevzema nikakršne odgovornosti za zgoraj navedeno.

Uporaba spletnih strani Heinzel je na lastno odgovornost. Vsi materiali in informacije (tudi s strani tretjih oseb) so zagotovljeni brez garancij, jamstev, odgovornosti ali česa podobnega. Zato Heinzel ne prevzema nikakršnih garancij, jamstev, odgovornosti ali česa podobnega, niti izrecno, niti implicitno, niti na osnovi zakona ali kako drugače, vključno z garancijami v zvezi z običajno tržno prakso, uporabnostjo za določen namen ali nekršitvijo lastninskih pravic ali pravic poslovne ali industrijske lastnine ali avtorskih pravic. Heinzel ne prevzema nikakršnih garancij, jamstev, odgovornosti ali česa podobnega za neprekinjeno, pravočasno, varno, točno, natančno ali brezhibno delovanje spletnih strani Heinzel.

S tem sprejemate in soglašate, da se kakršenkoli prenos ali pridobivanje materialov ali informacij (tudi s strani tretjih oseb in/ali povezav na spletne strani) izvaja na lastno odgovornost in da ste sami odgovorni za morebitno škodo, ki vključuje, a ni omejena na izgubo podatkov ali škodo na vaših računalniških sistemih.

Heinzel ne prevzema nikakršne odgovornosti za neposredno, posredno ali drugo škodo v razmerju do vas ali tretjih oseb, ki izhaja iz ali je v zvezi s spletnimi stranmi Heinzel, njihovo vsebino ali njihovo uporabo.  Ta izključitev velja tudi za druge spletne strani ali druge vire, ki so povezani s spletnimi stranmi Heinzel ali napotujejo na spletne strani Heinzel.  Nadalje ta izključitev velja tudi za kakršnokoli odgovornost, ki izhaja iz ali je v zvezi z uporabo ali prenosom ali dostopom do materiala in/ali informacij ali podobnih stvari.  Poleg tega je izključena kakršnakoli odgovornost za izgubo dobička, prekinitev delovanja ali poslovanja, izgubljene prihranke ali izgubo programov ali podatkov, tudi če in kolikor Heinzel obvešča o možnosti take škode. Izključitev vsake odgovornosti, kot je opisana v tem dokumentu, velja za vse zahtevke, vključno s pogodbenimi ali vezanimi na jamstvo ali nepogodbenimi ali drugimi zahtevki. 

Varstvo podatkov

Kot uporabnik spletnih strani Heinzel s tem izrecno soglašate, da lahko Heinzel podatke, ki jih posredujete, vključno z osebnimi podatki, avtomatsko in namensko obdeluje.

S tem prav tako soglašate, da lahko podatke, ki jih vnesete v spletnih aplikacijah na spletnih straneh Heinzel in posredujete družbi Heinzel, namensko uporabljajo družbe v Skupini Heinzel (glej Structure of shares). 

Ob tem se tudi seznanjate, da Heinzel uporablja storitve tretjih oseb (npr. Google Analytics, Facebook, Ogone, itd.) in izrecno privoljujete v uporabo teh podatkov s strani teh tretjih oseb in v posredovanje vaših podatkov tem tretjim osebam.

Iz tega jasno sledi, da nekatere spletne strani Heinzel zagotavljajo podatke za statistične namene družbi Google Analytics, podjetju za spletne analize družbe Google Inc. (v nadaljevanju "Google"). V zvezi s tem vas obveščamo, da Google Analytics uporablja tako imenovane "Piškotke". To so tekstovne datoteke, ki se shranijo na vaš računalnik in omogočajo analizo uporabe spletnih strani Heinzel. Piškotki lahko identificirajo vaš računalnik, ne morejo pa vzpostaviti povezave z vašo identiteto. Informacije, ki jih piškotek pridobi v zvezi z vašo uporabo spletnih strani Heinzel (vključno z vašim IP-naslovom), se prenesejo in shranijo na strežniku družbe Google v Združenih državah Amerike.

Google bo te informacije uporabil za analizo vaše uporabe spletnih strani Heinzel, pripravo poročil o dejavnosti spletnih strani za ponudnike spletnih mest in za zagotavljanje nadaljnjih storitev v zvezi z uporabo spletnih strani in interneta v skladu s svojimi Splošnimi pogoji poslovanja.

Google bo, odvisno od posameznega primera, te podatke posredoval tretjim osebam, če in kolikor to zahteva veljavna zakonodaja ali če tretje osebe te podatke analizirajo v imenu družbe Google. V skladu s svojimi Splošnimi pogoji poslovanja Google vašega IP-naslova v nobenem primeru ne bo povezal z drugimi podatki družbe Google. Z nastavitvijo brskalnika lahko preprečite namestitev piškotkov, vendar v tem primeru morda ne boste mogli uporabljati vseh funkcij spletnih strani Heinzel.

Z uporabo katerekoli spletne strani Heinzel soglašate z uporabo vaših podatkov s strani družbe Google v obliki in na način ter za namene, opisane zgoraj.

V zvezi z uporabo spletnih strani Heinzel upošteva določbe o varstvu podatkov iz Zakona o varstvu podatkov iz leta 2000 ali druge ustrezne avstrijske zakone.

Avtorske pravice

Uporaba spletnih strani Heinzel je dovoljena izključno v informativne namene, bodisi za osebno ali poslovno rabo. Vse vsebine spletnih strani Heinzel so avtorsko zaščitene, ne glede na to, ali so ponujene odplačno ali neodplačno. Za vsako reproduciranje, distribuiranje, dajanje v najem, dostop, objavo ali kakršnokoli drugo uporabo je treba predhodno pridobiti izrecno pisno soglasje družbe Heinzel; brez slednjega je vse navedeno izrecno prepovedano. Zaradi kršitve te določbe lahko pride do kršitve zakonov o blagovnih znamkah, avtorskih pravicah, konkurenci ali drugih zakonov. Heinzel si izrecno pridržuje vse avtorske pravice in pridobljene pravice uporabe nad vsebino spletnih strani Heinzel.

S tem Heinzel do nadaljnjega daje soglasje za uporabo fotografij, objavljenih na spletnih straneh Heinzel, ob navedbi vira (Heinzel) in/ali avtorjev fotografij (razvidno iz posameznega sporočila za javnost).