Pregled glavnih okoljskih standardov:

Oznaka PEFC (PEFC/06-37-03), ki jo je uvedla organizacija Programme for Endorsement of Forest Certification (Program za potrjevanje certificiranja gozdov), potrjuje, da surovine na lesni osnovi, iz katerih so narejeni proizvodi, izvirajo iz gozdov, ki so certificirani v skladu z enim od sistemov certificiranja PEF (PEFC/06-37-03) oz. izpolnjujejo kriterije standarda PEFC (PEFC/06-37-03) Chain-of-Custody (nadzorna veriga). 

Več informacij o PEFC najdete na naslednji povezavi:  https://www.pefc.org/
PEFC - Europapier Certificate

 

 

 

Oznaka FSC® (FSC-C017326), ki jo je uvedel Forest Stewardship Council® (Svet za nadzor gozdov), daje zagotovilo, da surovine na lesni osnovi, iz katerih so narejeni proizvodi, izvirajo iz gozdov, ki so odgovorno upravljani v skladu s standardom FSC® (FSC-C017326)® oz. izpolnjujejo kriterije standarda FSC® (FSC-C017326) Chain-of-Custody (nadzorna veriga).

Več informacij o FSC® najdete na naslednji povezavi:  http://www.fsc-info.org/
FSC® - Europapier Certificate

 

 

Evropski znak za okolje Ecolabel (okoljska marjetica)

Evropski znak za okolje za papirne proizvode je celovita okoljska oznaka, uporabna za proizvode, narejene tako iz svežih kot tudi recikliranih vlaknin; določa kriterije glede emisij, porabe energije, izvora surovin in specifičnih kemikalij.

 

Nordijski labod (Nordic Swan)

Nordijski labod za papirne proizvode je celovita okoljska oznaka, uporabna za proizvode, narejene tako iz svežih kot tudi recikliranih vlaknin; določa kriterije glede emisij, porabe energije, izvora surovin in specifičnih kemikalij.

 

Ogljično nevtralen proizvod (Carbon Neutral Product)

Termin "ogljično nevtralen" določa, da se emisije toplogrednih plinov, povezane s proizvodnjo izdelkov, "kompenzirajo" s posojili za financiranje projektov za proizvodnjo obnovljive energije brez emisij, kot so polja vetrnih elektrarn, solarne naprave ali izboljšave energetske učinkovitosti.

 

Modri angel (Der Blaue Engel) 

Modri angel za papirne proizvode je celovita okoljska oznaka, uporabna za proizvode, narejene izključno ali pretežno iz recikliranih vlaknin; določa kriterije  glede kakovostnih razredov uporabljenega starega papirja in kemikalij.

 

Certificirana zelena energija (Certified Green Energy/Green-e)

Oznaka Green-e je priznan simbol, ki pomaga potrošnikom prepoznati odlične, certificirane obnovljive energetske proizvode. Oznaka potrjuje, da certifikati za obnovljivo energijo izpolnjujejo stroge standarde varstva okolja in potrošnikov.

 

Vetrna energija

Ta oznaka simbolizira uporabo elektrike pri proizvodnji papirja, pridobljene z obnovljivo vetrno energijo.