SANITEC univerzalno čistilo Neutro Floor 5 l

Izdelek

Nevtralno čistilo za trde in občutljive površine, specifično za marmor, žgano glino.

Idealno za pranje občutljivih talnih površin, kot so marmor, beneški teraco, ploščice palladiana in parket.

 
Opozorilna beseda: Pozor
H319 Povzroča hudo draženje oči.
H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.


Navodila in varnostni listi: na zahtevo na voljo pri prodajalcu.

Lastnosti izdelka

  • 5 l
  • ne poškoduje voska
  • površinam ne odvzame sijaja
  • izpiranje ni potrebno
  • ne pušča sledi
  • pušča prijeten vonj v prostorih

Certifikati in varnostna opozorila